Algemene verkoopsvoorwaarden

  • Al onze leveringen zijn franco.
  • Al onze leveringen zijn strikt contant betaalbaar. De sommen niet betaald op hun vervaldag zullen van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een intrest van 1% per maand vertraging opbrengen. Bovendien zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een verhoging van het niet betaalde factuurbedrag worden toegepast van 15% met een minimum van € 50,00.
  • De goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling.
  • Alle betwistingen behoren zonder uitzondering tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gebied waarin de onderneming van de verkoper gevestigd is.

© 2024 Luc De Smet | Voorwaarden | Privacy

webdesign Flockdesign Ronse